Crear un formulari d’enviament de fitxers

Per tal d’enviar fitxers a través d’una pàgina, cal crear un formulari que contingui uns camps determinats:

<form id="form_id" name="form_name" action="phpmailer.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <!-- "enctype" és necessari per enviar arxius en un formulari -->
		<input type="file" name="arxiu" />
		<input type="submit" value="Enviar" name="submit" />
	</form>

És important no oblidar-nos del camp “enctype” i el seu corresponent atribut “multipart/form-data“. Juntament amb input type=”file”, aquest tipus de codificació permet enviar els fitxers de forma segura. Òbviament, també cal tenir configurat un fitxer extern PHP que gestioni l’enviament de dades i que tingui una estructura similar a aquesta:

<?php
$to = "correu@correu.cat";
$subject = "Enviament fitxers";
$file = $_POST['arxiu'];
mail($to,$subject,$file);
?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.