variable $_FILES i els seus atributs

La variable $_FILES és una variable que permet pujar un arxiu a un lloc web. Aquest arxiu pot ser .pdf, .doc, imatges (.jpg, .png), etc.

Els seus atributs són els següents:

<?php ['name'] ?>

Aquest atribut dóna el nom de l’arxiu. Ex: nom_arxiu.jpg

<?php ['arxiu'] ?>

L’atribut arxiu dóna el nom que es troba dins del formulari on hi col·loquem el següent.

<html> input type name="nom"; </html>

Per tant, aquest atribut retornaria la paraula “nom”.

<?php ['error'] ?>

En cas d’error, aquest atribut retorna el missatge corresponent a l’error que s’hagi donat al pujar un arxiu (ja sigui de servidor, o perquè supera la mida màxima permesa, o perquè el format no és correcte, etc.)

<?php ['type'] ?>

L’atribut type em diu de quin format és l’arxiu. (.jpg, .doc, .pdf, etc.)

<?php ['size'] ?>

L’atribut size em permet saber el pes de l’arxiu. Ex: 200MB.

Finalment, veure l’atribut tmp_name, que mostra el nom de l’arxiu temporal (el nom de l’arxiu en el moment en què aquest s’està pujant al lloc web).

<?php ['tmp_name'] ?>

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.