Com configurar la icona de la teva web per dispositius iOS

Des de les primeres versions d’iOS, aquest sistema operatiu permet guardar, al directori d’aplicacions, qualsevol web per tal de tenir-hi accés ràpidament. Si pengem una imatge a l’arrel del servidor amb el nom “apple-touch-icon.png”, els dipositius iOS la detectaran com la icona que ha de fer servir.

IMG_2902

Malgrat això, si no tenim accés a la carpeta inicial de la nostra web o volem tenir la imatge guardada en una altra carpeta, cal incloure aquest codi al head de la pàgina:

<link href="img/apple-touch-icon.png" rel="apple-touch-icon-precomposed"/>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.