.hasClass() jQuery

El metode .hasClass() serveix per determinar si algun dels elements coincidents s’assignen a la classe que els hi és donada. Aquest retornarà true si la classe és assignada a un element, tot i si les altres classes també ho estàn.
Exemple:
<div class="foto">
	<img src="<?=$row['foto_foto']?>">
    <h2><?=$row['foto_nom']?></h2>
    <button class="like" rel="<?=$row['foto_id']?>">LIKE</button>
    <button class="dislike">DISLIKE</button>
</div>

<script>
$('.foto.button').click(function(){
	console.log ('click');
	var id = $(this).attr('rel');
	console.log ('id');
	
	if ($(this).hasClass('like')){
		var opcio = 'm\'agrada';
		}else{
			var opcio = 'no m\'agrada';
			}

En aquest cas, la classe utilitzada es like.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.