Des de les primeres versions d’iOS, aquest sistema operatiu permet guardar, al directori d’aplicacions, qualsevol web per tal de tenir-hi accés ràpidament. Si pengem una imatge a l’arrel del servidor amb el nom “apple-touch-icon.png”, els dipositius iOS la detectaran com la icona que ha de fer servir. Malgrat això, si no tenim accés a la carpeta inicial de la nostra web o volem tenir la imatge guardada en una altra carpeta, cal incloure aquest codi al head de la pàgina: <link href=”img/apple-touch-icon.png” rel=”apple-touch-icon-precomposed”/>  Read More →