Truc per a wordpress

En aquesta entrada s’explicarà un truc per a treballar amb wordpress quan es modifica un tema de wordpress per adaptar-lo a un disseny personal.

El truc és el següent:

A l’hora de mostrar les imatges a la nostra plantilla, el primer que s’ha de fer és copiar la carpeta que conté totes les nostres imatges (normalment s’anomena img, images, etc.) i col·locar-la dins el tema de wordpress corresponent perquè les detecti.

Tot seguit, s’ha de canviar la ruta a l’arxiu html, ja que normalment és quelcom semblant al següent:

<html>
<img src="../img/imatge.jpg";
</html>

Però wordpress no detecta l’imatge, perquè la carpeta d’imatges l’hem col·locat dins el tema, i per tant, la ruta ha d’anar a aquest tema.

La ruta que va fins al tema de wordpress és la següent:

<?php bloginfo('template_directory')?>

Però tot seguit, això ho hem de col·locar just davant de la ruta ja existent que va a la nostra carpeta d’imatges. Per tant, la ruta final perquè wordpress detecti les imatges, és la següent:

<html>

<img src="<?php bloginfo('template_directory')?>/img/imatge.jpg"/>

</html>

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.