Missatge de confirmació d’una acció d’enllaç

Per assegurar-nos que es vol realitzar una acció d’un enllaç on hem clicat i, per tant, evitar que es compleixi per haver clicat aquest enllaç per error, podem escriure el següent codi dins la mateixa etiqueta <a>. Al clicar sobre l’enllaç, apareixerà un missatge d’alerta del navegador amb el text especificat entre parèntesi i ens permetrà decidir si volem realitzar l’acció amb el botó “Acceptar” o denegar-la amb el botó “Cancelar”.

<a onclick="javascript: return confirm(Text);" href="elnostreenllaç.php">

Per exemple, es podria aplicar en un vincle que provoca que s’esborri un cert contingut de la web on ens trobem. D’aquesta manera ens asseguraríem que realment es vol borrar.

<p><a onclick="javascript: return confirm(\'Estàs segur que vols esborrar per sempre aquest contingut?\');" href="borrarcontingut.php">ESBORRA</a></p>;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.