Toggle Javascript

El toggle es un efecte javascript que desplega i plega l’element que demanis.

$("button").click(function(){
    $("element").toggle();
});

Els atributs que es poden donar al toggle són:

  • Speed: “slow”, “fast” o be els milisegons.
  • Easing: “swing” (la velocitat augmenta i disminueix gradualment) o “linear” (velocitat constant). Hi ha altres opcions en pluguins.
  • Callback: Defineixes una acció que s’executarà despres del toggle

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.