El toggle es un efecte javascript que desplega i plega l’element que demanis. $(“button”).click(function(){ $(“element”).toggle(); }); Els atributs que es poden donar al toggle són: Speed: “slow”, “fast” o be els milisegons. Easing: “swing” (la velocitat augmenta i disminueix gradualment) o “linear” (velocitat constant). Hi ha altres opcions en pluguins. Callback: Defineixes una acció que s’executarà despres del toggle  Read More →