get_permalink

Hi ha diferents maneres d’obtenir el permalink d’un post: get_permalink(), the_permalink() o post_permalink()

get_permalink()
És la que wordpress te com a oficial a la seva web.
La funció torna l’url del post o página actual, en cas d’estar dins d’un loop tornarà l’url del post que correspongui.
El $id és opcional, indica l’ID del post, pagina o objecte.
La $estructura és opcional, per defecte serà false, en el cas de posar-hi true la funció retornarà l’estructura de l’url.

the_permalink()
Molt semblant a la funció anterior però més simple.
S’ha d’utilitzar dins els cicles loop.
No necessita paràmetres, simplement treu l’url del post actual.

post_permalink()
Semblant a la primera, més complexe que la segona.
És obligatori donar-li un $id, l’ID del post o pàgina que volem saber.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.