Ampliant les opcions d’un tema amb Options Framework

Options Framework és un plugin de WordPress que permet afegir opcions al tema de manera que sigui fàcilment personalitzable des del mateix front-end. Aquesta funció és interessant, per exemple, si es crea un tema per algú altre, ja que d’aquesta manera és molt més fàcil (i sobretot, visual) adaptar i modificar el template.

És a través del tauler de control Theme Options des d’on podrem realitzar aquest tipus de modificacions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.