Options Framework és un plugin de WordPress que permet afegir opcions al tema de manera que sigui fàcilment personalitzable des del mateix front-end. Aquesta funció és interessant, per exemple, si es crea un tema per algú altre, ja que d’aquesta manera és molt més fàcil (i sobretot, visual) adaptar i modificar el template. És a través del tauler de control Theme Options des d’on podrem realitzar aquest tipus de modificacions.Read More →