WordPress Foundation

Foundation de wordpress és una llibreria  ja creada que permet la utilització de les seves classes amb css i javascirpt per a poder editar una plantilla de wordpress amb més facilitat i així no crear-ho tot de zero. A més a més, també és possible modificar les classes de la pròpia llibreria al gust de cada desenvolupador i així aconseguir el resultat esperat en cada moment.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.