Un sidebar a WordPress és la zona on es situen els widgets, normalment en una columna lateral. WordPress permet definir diferents sidebars que podem ubicar a qualsevol dels arxius del nostre theme segons ens interessi. Normalment s’utilitza el mateix sidebar a tots els arxius fent que la informació que es mostri al visitant a la zona de widgets sigui la mateixa independentment de la pàgina que estigui visitant. Això no ha de ser així necessàriament, és possible utilitzar un sidebar concret segons si és una pàgina, una categoria, un arxius, etc. A més, podem crear altres zones per widgets diferents a la barra o columnaRead More →