Per poder pujar o enviar arxius a través d’un formulari caldrà afegir l’atribut multipart/form-data de l’enctype. Mostra una caixa de text, que forma part del d’un formulari, on l’usuari ha d’especificar la ruta de l’arxiu a l’ordinador per tal d’enviar-ho al servidor. Per permetre que l’arxiu s’enviï hem de tenir en compte: Existeixen dos metodes: Get i Post. Per poder fer-ho, en aquest cas, ens caldrà enviar-ho amb post Existeix un protocol per enviar informació des de la url. Aquest ens permet saber si és text o elements més complexes. Si no s’especifica el valor de l’enctype s’aplica un valor per defecte, que indica queRead More →