Funció LEFT JOIN en una BBDD

La funció LEFT JOIN uneix taules de la base de dades buscant només els elements que es necessiten. D’aquesta manera, retorna les dades de les files de la primera taula ‘taula1’ coincidents amb les de les files de la segona taula ‘taula2’.

$la_meva_variable = 'SELECT * FROM taula1 
                     LEFT JOIN taula2 ON columna_taula1 = columna_taula2;

A l’exemple anterior hem unit la ‘columna_taula1’ de la ‘taula1’ amb la ‘columna_taula2’ de la ‘taula2’.

Sovint, per facilitar-nos la manera de vuere la informació en la BBDD, se sol posar la nomenclatura “_fk” al darrere de cada contingut que sigui coincident amb el d’algun altre taula.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.