Estructura bàsica HTML5

Veurem els requisits mínims que requereix per a tenir una correcta base per iniciar un projecte, després els analitzarem.

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
	<meta charset="utf-8"/>
    <meta name="description" content="curso html5 desde 0" />
    <title>Mi primera web en html5</title>
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>
<body>
 <!--aquí es desplega tot el contingut-->
</body>
</html>

 

El primer es DOCTYPE, es l’etiqueta que no passa de moda, la clàssica , si ens fixem veurem que te un atribut que es lang, es a dir llenguatge, aquí definim el llenguatge de la nostra web. Si es en angles s’escriurà entre cometes “en”, en aquest cas es en castellà i per tant s’escriu “es” (espanyol). Això ajudarà a els motors de cerca i navegadors.

L’etiqueta HEAD  no ha canviat en res, es molt semblant a XHTML

<meta charset="utf-8"/>

Aquesta etiqueta es la que diu al navegador quin tipus de codificat te el document html, de preferencia utilitzarem UTF-8 que accepta accents i ñ amb mes compatibilitat .

<title>Aquí va el titol del docuement actual</title>

la etiqueta <title> es la que dona el titol a la pàgina, es molt important incloure-la als documents creats, ja que la associem a una identitat per mitjà del seu títol.

Les etiquetes link, son les que enllacen els estils CSS, els Favicones… (REL es para decir, que estamos enlazando)

Aquí s’acaba la part no visible de la pàgina web.

El cos de la web es troba a el <body> la part visible de la web. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.