Cordova

Cordova és un motor que fa servir phonegap per empaquetar l’html. Es pot dir que és un cojunt d’API’s de dispositius que permeten a un desenvolupador d’aplicacions mòbil accedir a funcions del mòbil com la càmera, l’acceleròmetre, etc. utilitzant javascript.

Per a poder utilitzar aquest motor, primer de tot s’ha d’instal·lar des de la terminal de la manera següent:

 

$ sudo npm install -g cordova

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.