Encriptar contrassenyes

Si en el moment en què un usuari es registra a una pàgina o aplicació i es vol evitar que algú no desitjat sàpiga la seva contrassenya, es pot encriptar mitjançant els següents codis:

  • “md5”: no es pot desencriptar, és més segur que l’sh1.
  • “sh1”

S’hauran d’escriure els codis davant de la variable on agafem la contrassenya, per exemple:

$password = md5($password);

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.