Els primers arxius que carrega wordpress

Al instal·lar wordpress i entrar a un blog, els arxius que wordpress carrega primer són els següents.

– Primer de tot, se’n va a index.php, que és l’arxiu principal i el qui cridarà a tots els que vindràn a posteriori.

– Després d’aquí, es crida un dels arxius següents, depenent si es va a un article, a una pàgina, etc.

  • page.php
  • content.php
  • archive.php
  • 404.php
  • search.php
  • single.php

– Finalment es crida l’arxiu sidebar.php i tot seguit el footer.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.