Com trobar els arxius d’un tema de wordpress?

Al parlar de wordpress, ens trobem davant un gestor de continguts que consta de plantilles ja creades per a mostrar el contingut d’un blog. Tot i això, aquestes plantilles es poden modificar si es sap accedir als arxius adeqüats.

Ens preguntem, on trobar aquests arxius? Doncs bé, en un blog nosaltres podem decidir quin tema li posem (depenent del tema a escollir, la informació es mostrarà d’una manera o d’una altra, pot variar tant el seu color, com les dimensions o la tipografia del text, etc.).

Un cop tenim escollit el tema del nostre blog, només hem de recordar el seu nom per així poder accedir als arxius internts dins d’aquest tema i establir les modificacions que volem.

Aquests arxius es troben dins la carperta wp_content/themes/”nom_del_tema”, un cop s’ha instal·lat el wordpress en un ordinador.

Un cop dins la carpeta del tema, ens trobem amb diversos arxius com poden ser: index.php, header.php, content.php, single.php, sidebar.php, footer.php, i molts altres, els quals es pot modificar el seu contingut i així aconseguir el resutat que un busca pel que representa al disseny i la disposició dels elements d’una plantilla wordpress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.