Llibreria de manipulació d’imatges

Zebra_Image és una llibreria escrita amb PHP que et permet la manipulació d’imatges, sense necessitat de cap extensió.

Aquesta llibreria porta funcions per poder canviar la mida, reflectir, girar, retallar, etc., a més de diversos filtres per transformar les imatges a negatiu, escala de grisos modificar el contrast, difuminar, etc. Tot això es fa d’una manera senzilla i només cal seguir els passos i aplicar la funció desitjada.

Per descarregar-la o més informació: http://stefangabos.ro/php-libraries/zebra-image/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.