Domini d’una aplicació mòbil

En aquest apartat explicarem com es diferencia el domini d’una pàgina web al d’una app per a mòbils/tablets.

En una pàgina web, podem tenir el domini següent:

www.google.es

En canvi, a l’hora de crear un domini per una app, s’escriu diferent:

cat.eram.tm2
  •  cat fa referència al .com, .es, etc. d’una pàgina web.
  • eram fa referència a google, si ens fixem en l’exemple anterior.
  • tm2 fa referència al nom de la carpeta que s’ha creat per a la apliació mòbil

Ressaltar un aspecte important, i és que un cop es crea un domini per a una app, aquest no pot ser duplicat, és a dir. No pot haber-hi cap domini igual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.