Canvi de format numèric en una consulta MySQL

Si el que necessites és seleccionar un número de la base de dades MySQL amb un format de 4 dígits, hauràs d’utilitzar LDAP o RDAP depenent d’on volem incrementar els dígits (Dreta o Esquerra):

SELECT LDAP(numero,4,'0') AS codi FROM taula

Resultat: Si numero = 20, codi serà 0020 (a la Esquerra). 

SELECT RDAP(numero,4,'0') AS codi FROM taula

Resultat: Si numero = 20, codi serà 2000 (a la Dreta).

A partir d’aquí, no només pots omplir els dígits amb “0” sinó que també pots fer-ho amb qualsevol altre caràcter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.